Zingen in de Patio

De Hoeksteen

Ook dit jaar wordt  iedereen weer uitgenodigd  om samen met elkaar de mooiste liederen te zingen. Het mooie is je mag zelf meebepalen welke liederen dat zijn. Je maakt een keuze uit een map, welke is samengesteld met de door de bezoekers zelf aangedragen liederen. En elk jaar komen daar weer nieuwe keuze liederen bij. Een mooie gospel of een lied wat voor jou heel veel heeft betekend in je leven.

Ook dit jaar worden we muzikaal begeleid door organisten of pianisten. Wij zijn dankbaar, dat zij ons elk jaar weer willen begeleiden. Ook hebben we dit jaar weer mensen uit het dorp bereid gevonden om hun muzikale talenten te tonen in een muzikale intermezzo, of zij leveren een andere niet muzikale bijdrage. De eerste zangavond is op 14 juli, daaraan werken mee de kinderen van Heartbeat4kids.

Dus U ziet het zijn zangavonden voor jong en oud, 6 weken lang. De eerste zangavond is op 14 juli, laatste op 18 augustus. Alle zangavonden beginnen om 19.00 uur. Kom allemaal heerlijk zingen en neem vrienden of buren mee.

Hartelijk welkom,

Namens , de ZIP commissie