Woningen in groen bij Swifterbant

SWIFTERBANT – De gemeente Dronten heeft samen met Dorpsbelangen Swifterbant twee locaties aangewezen waar vanaf 2018 woningen mogen worden gebouwd.

Beide partijen willen dat het dorp weer verder kan groeien, om zo de voorzieningen in het dorp in stand te kunnen houden.

Hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden, is nog niet duidelijk. Wel dat er van het totale plangebied maximaal 35 procent bebouwd mag worden. “Dit betekent dat de nieuwbouw een heel groen, open karakter heeft”, zegt Ap de Boer, voorzitter van Dorpsbelangen Swifterbant. In het dorp zelf is de bebouwingsgraad in bepaalde delen wel 80 procent.

De partijen hebben twee locaties benoemd, waar van 2018 tot cica 2025 woningen gebouwd mogen worden. Dit gaat om de locatie Hazepad tussen de Buitenhof en de Boslaan en de locatie Volkstuinen bij het Swifterbos. De huidige woningbouwlocaties Bloemenzoom en de locaties Hoeksteen (MFG)/Kombuis vallen buiten het plan.

Volgens De Boer is in Swifterbant geen behoefte aan meer van hetzelfde, maar moeten nieuwe woningen onderscheidend zijn. “Wil je dat mensen graag in Swifterbant gaan wonen, dan moet je het aantrekkelijk maken. Rijtjeswoningen zijn er al voldoende.” Het hoeft hier volgens De Boer niet direct te gaan over duurderde woningen. “We willen juist plaats bieden aan diverse woningen.”

Het groen krijgt een voorname rol in de nieuwbouw. De afgelopen jaren is hier te weinig aandacht voor geweest, zegt De Boer. “De laatste tien, twintig jaar is er wel in en bij het groen gebouwd, maar is men vergeten het groen aan te vullen. Dat doen we nu.”

Daarom is er door de gemeente een randvoorwaarde opgesteld voor de ontwikkeling van de locaties. Dit houdt in dat er eerst een ‘versterking van de groenstructuur’ moet plaatsvinden. Op de kavel Rivierduingebied (hoek Swifterringweg en Kamperhoekweg) moet meer groen komen, zodat deze locatie ook kansrijk wordt voor woningbouw op de langere termijn, dus na 2025. Daarnaast moet het Swifterbos een opknapbeurt krijgen.

Workshops

Dorpsbelangen wil deze opknapbeurt snel oppakken met de inwoners van Swifterbant en in overleg met Staatsbosbeer en de gemeente. Daarom wordt op 8 oktober een tweetal workshops in de Hoeksteen georganiseerd. Alle inwoners van Swifterbant zijn op één van beide workshops welkom om mee te denken over de manier waarop ze met z’n allen de recreatieve functie en de natuurwaarden van het bos kunnen verbeteren. De tijdstippen zijn 17.00 tot 18.30 uur en 20.00 tot 21.30 uur.

Bron: De Stentor