Windbrekers duidt op gezondheidsrisico

De Windbrekers Swifterbant

Windbrekers-Swifterbant heeft naar aanleiding van de uitzending van EEN Vandaag op 8 december jl. over de gezondheidsschade door Windturbines een mail verstuurd naar de Gemeente, bestuurders van Dronten, bestuurders provincie Flevoland, B&W Dronten, Windplanblauw en Vattenfall.

In de mail wijzen zij op de  gezondheidsschade die Windparken – te dicht bij bebouwing – met zich meebrengt.

‘Wij staan als gemeenschap op het punt om hier dezelfde fouten te maken, terwijl dat hier niet nodig is. Volgens het RIVM zal het om 9% van de omwonden gaan die ernstige hinder gaan ondervinden. In Swifterbant zijn dat rond de 600 inwoners, met Biddinghuizen, Ketelhaven en Dronten zullen we waarschijnlijk de 1000 overtreffen. Wie wil dat?

Wij willen niet op schuld zitten, maar op voorkomen. Reparatie van plannen is nu nog mogelijk. Alle doelen zijn namelijk haalbaar in deze provincie zonder bewoners daar gezondheidsschade van te laten ondervinden. Daarbij is het lastige dat het steeds bewijsbaarder wordt dat er gezondheidsschade optreedt en op het moment dat dat bewijsbaar is, zullen de exploitanten daarvoor aansprakelijk gesteld worden, wat onnodig een enorme impact gaat geven. Dat lijdt onherroepelijk tot sociale en financiële ontwrichting. Voorkom leed voor iedereen door nu aan te passen. Wellicht moeten initiatiefnemers daar extra steun voor ontvangen van provincie, gemeente en inwoners, maar dat is het waard om alle doelen te behalen, inclusief gezondheid van inwoners.

U kunt de uitzending via de link bekijken en wij wijzen u erop dat u nu op de hoogte bent van deze risico’s, zodat u daar later ook voor aansprakelijk gesteld kunt worden. Dat klinkt wat agressief, maar is nu eenmaal noodzakelijk gebleken, daar tot op heden de bezorgde burger volledig is genegeerd in het gehele proces. Maar nogmaals: Er zijn nu nog mogelijkheden gezondheidsschade te voorkomen. Denk aan alle acties die we voor Corona doen, dan is dit eenvoudig te voorkomen in ons ruimtelijke Flevoland en Dronten.

Wij gaan graag in gesprek over de zorgen die er leven in Swifterbant rond deze gezondheidsschade en hebben altijd aangegeven dat we mee willen denken in het behalen van de doelen van alle betrokken partijen, mits er geen gezondheidsschade optreedt.” Aldus Ap de Boer, voorzitter Stichting Windbrekers Swifterbant (Niet tegen windmolens, wel tegen gezondheidsschade van windmolens te dicht tegen de woonkern).

De betreffende link: EEN Vandaag