Werkteam “Swifterbant groeit” zoekt klankbordgroep

Logo Swifterbant Groeit

De zoektocht naar toekomstige woningbouwlocaties in Swifterbant is in volle gang. Het werkteam is op 10 mei 2017 gestart met haar werkzaamheden. Nu zoekt het werkteam een aantal (maximaal 12) betrokken Swifterbanters die deel willen nemen aan een klankbordgroep. De klankbordgroep wordt tijdens twee bijeenkomsten gevraagd het opgestelde locatie document te lezen en het werkteam adviezen en suggesties te geven voor verbetering van de beschrijvingen.

Bijeenkomsten klankbordgroep
De bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn op :

  • dinsdag 28 november van 19.30 – 21.00 uur in De Hoeksteen
  • dinsdag 12 december van 19.30 – 21.00 uur in De Hoeksteen

Aanmelden
Aanmelden voor de klankbordgroep van het werkteam kan via Herma Timmerman, email: h.timmerman@dronten.nl. Na aanmelding volgt een bevestiging met uitnodiging voor de
bijeenkomsten.