Werkteam “Swifterbant groeit” aan het werk

Werkteam “Swifterbant groeit” aan het werk. Foto Gemeente Dronten.

De zoektocht naar toekomstige woningbouwlocaties in Swifterbant is in volle gang. Er is in april een werkteam samengesteld, dat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter gestart is met haar werkzaamheden. De achtergrond en aanpak voor dit (hernieuwde) participatietraject is vastgelegd in de notitie “Swifterbant Groeit”. Deze notitie is de basis voor de werkzaamheden van het werkteam.

Samenstelling werkteam
De samenstelling van het werkteam heeft enige tijd gekost.  Er waren voldoende aanmeldingen en na de kennismakingsgesprekken is het werkteam samengesteld.  Het Swifterbanters is een werkteam met veel woonervaring in het dorp en bekendheid met de samenleving in Swifterbant. Het zijn  vooral ook Swifterbanters die hun tijd, energie en kennis willen inzetten voor dit project. Het werkteam bestaat uit 9 leden: Anne Marie van Huffel, David van der Schans, Edwin Goedegebuure, Ellaline Roepers, Geert Kruizinga, Jan Oosterga, Jos Weesepoel, Ron Bolink en Ad Withaar, voorzitter.

Het werkteam wordt ondersteund door Herma Timmerman en Jaap van Duin van de gemeente Dronten.

Meepraat plan
De eerste bijeenkomsten zijn vooral gebruikt om afspraken te maken over de eigen werkzaamheden.  Er zijn spelregels afgesproken en er zijn documenten verzameld uit de voorgaande jaren.

Tot de zomer verwacht het werkteam bezig te zijn met het maken van een `meepraat` plan.  In het najaar zal dit plan worden uitgevoerd. De inwoners van Swifterbant gaan dan meepraten en meedenken over de mogelijke woningbouwlocaties in Swifterbant.

Informatie delen
Het werkteam zal zo spoedig mogelijk een website inrichten zodat de informatie gedeeld kan worden.  Ook de verslagen van de vergadering zijn openbaar.

Zodra de website gereed is melden wij dit en kunnen onze plannen en ideeën gevolgd worden en kan ook nader kennis gemaakt worden met de leden van het werkteam.

Foto © Gemeente Dronten