Werkgroep moet nieuwbouw vlottrekken

Werkgroep moet nieuwbouw MFG vlottrekken

Actiegroep Red het Swifterbos is blij dat de gemeente Dronten meer inwoners en belangenorganisaties gaat betrekken bij de plannen voor nieuwbouw in Swifterbant.

Wethouder Peter van Bergen kiest daarvoor, omdat de afgelopen tijd bleek dat Dorpsbelangen niet namens alle inwoners sprak. De gemeente zoekt daarom een onafhankelijk voorzitter van een werkgroep, die met inwoners en belanghebbenden zoekt naar geschikte locaties. Swifterbant is al ruim 12 jaar op zoek naar plekken voor woningbouw.

De actiegroep heeft zelf een voorkeur voor bedrijventerrein Spelwijk, al is sloop en schoonmaak van de grond erg duur. Ook het Rivierduingebied zou een optie zijn, ook al bleek een eerder plan daar niet haalbaar.

Bron: Omroep Flevoland