Waterdrinken met de buurtsportcoaches

Water is en blijft onze belangrijkste bron van voeding. Mensen worden steeds meer bewust van het belang van waterdrinken en proberen de komende generaties meer water te laten drinken ter vervangen van de zoete drankjes. De buurtsportcoaches wilden hier graag aan meewerken en hebben ‘waterdrinken’ op school gebracht.

De basisscholen in de gemeente Dronten hebben onlangs de kans gekregen mee te doen aan het project waterdrinken van Sport in Dronten. Tijdens schooltijd werden de feiten en fabels die bestaan over water nader toegelicht en werd samen met de leerlingen gesproken over de verleiding van zoete dranken en hoe je die kan negeren en het water leren drinken terug te brengen in je leven.

Na deze (theorie) les kregen de leerlingen een bidon om te vullen met water en werden er op en om het schoolplein allerlei waterspelen gehouden. Alle bovenbouw leerlingen van De Schakel, De Flevosprong, Het Kompas en Christaan Huygens hebben hier met veel enthousiasme aan meegedaan. Het waren leuke en leerzame middagen en de buurtsportcoaches zullen volgend jaar zeker met een soortgelijk project komen.