VriendenLoterij steunt Amor Musae met 5000 euro

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor muziekvereniging Amor Musae. De vereniging is met haar scholenproject benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. Muziekvereniging Amor Musae gaat het geld gebruiken om Swifterbantse basisschoolleerlingen met nieuwe instrumenten te enthousiasmeren voor het bespelen van blaas- en slagwerkinstrumenten.

Anita Sluijer, penningmeester van Muziekvereniging Amor Musae: “Kinderen enthousiast maken voor muziek lukt het beste door ze instrumenten uit te laten proberen. Daarom hebben wij samen met de Meerpaal Academie een project opgezet om Swifterbantse basisschoolleerlingen kennis te laten maken met blaas- en slagwerkinstrumenten. Ze krijgen een instrument te leen en volgen een aantal muzieklessen. De instrumenten die we uitlenen, zijn inmiddels echt aan vervanging toe. Dankzij de financiële steun van de VriendenLoterij kunnen we nieuwe instrumenten kopen, waardoor we het project kunnen voorzetten.”

‘Clubs van de Week’

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met 31 december 2020 benoemt de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot ‘Clubs van de Week’. Zij krijgen een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden.