Voorjaarsconcert Flevo’s Mannenkoor

Voorjaarsconcert Flevo's Mannenkoor

Op zaterdag, 13 mei a.s. wordt door het Flevo’s Mannenkoor o.l.v. Paul Michèl Tijssen in “De Meerpaal” het traditionele Voorjaarsconcert gegeven, dat dit keer een heel bijzonder karakter heeft.

Dit concert bestaat uit 2 delen. Voor de pauze wordt een prachtige selectie gezongen uit “Die Zauberflöte” van W.A. Mozart. Aan dit gedeelte werkt mee het theaterorkest van de Stichting AJSO (Almeers Jeugd Synfonie Orkest) en tenor Gerrit van der Heide, die ook de presentatie voor zijn rekening zal nemen. Prachtige liederen, zoals o.a. de Aria met Priesterkoor, O Isis und Osiris en het Slotkoor zullen worden uitgevoerd, waarbij ook de “eigen”koorsolisten Gerard Nobel en Marc Schütz hun opwachting zullen maken.

Na de pauze is het alles Flevo’s Mannenkoor wat de klok slaat. Maar liefst 3 blokken van 4 liederen, afgewisseld door prachtige pianosoli van Gezinus Veltman, zullen door het koor worden gezongen. Deze blokken verschillen sterk van karakter, zodat de verscheidenheid, waar het koor toe in staat is, duidelijk tot haar recht komt. Het koor maakt een enorme progressie door, hetgeen voor de toehoorders duidelijk waarneembaar is. Een bezoek aan dit bijzondere Voorjaarsconcert mag de echte muziekliefhebber niet missen.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van De Meerpaal.