Veel steun voor Voedselbank

In de afgelopen tijd is het spannend geweest of de voedselbank haar klanten zou kunnen blijven helpen. Een aantal voedselbanken in ons land moest de deuren sluiten wegens een gebrek aan voedsel of omdat het niet langer mogelijk was op een veilige manier voedselpakketten uit te geven. Die zorgen heeft Voedselbank Dronten ook gehad, maar die kreeg steun uit de hele Dronter samenleving. Omdat ze geen winkelacties meer kon houden, kwamen spontane inzamelingen op gang van de kerken en van particulieren. Agrarische bedrijven stuurden kisten kool en aardappelen en verschillende verenigingen hielden inzamelingen van geld. Een recherchebureau stuurde paaseitjes. Met deze hartverwarmende steun kan de voedselbank voorlopig verder. Het bestuur dankt iedereen voor de hulp en het vraagt – voor zijn klanten – om die steun vol te houden. Want niemand weet op dit moment hoe lang deze bijzondere periode nog zal duren.

Het inzamelpunt voor Swifterbant is De Hoeksteen (alleen op donderdag)