Uitslag enquete De Swifterbanter

De Swifterbanter komt in week 38 terug in gedrukte vorm. Daarom vroegen wij u enige tijd geleden, op straat en via Facebook, of u een enquete wilde beantwoorden. Zo kunnen wij zorgen dat De Swifterbanter aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Wij delen de uitslag van deze enquete graag met u.

verschijningsfrequentie

69,39% van de ondervraagden gaf aan dat er nog ruimte is voor een aparte krant voor Swifterbant naast de huidige regionale kranten. De Swifterbanter zal eens per 2 weken uitkomen. 59,18% van de ondervraagden vindt dat voldoende. 20,41% zou zelfs willen dat de Swifterbanter iedere week uitkomt. Er is ook gevraagd of de oude Swifterbanter voldoende nieuws bevatte. 70,83% van de mensen vond dat de Swifterbanter voldoende nieuws bevatte, maar slechts 27,08% vond dat dit nieuws ook up-to-date was.

onderwerpen

Wij vroegen ook naar de onderwerpen die in de Swifterbanter behandeld moeten worden. Algemeen nieuws wordt als het belangrijkst gezien, maar ook de weekagenda werd vaak als antwoord gegeven. Daarnaast werden nog suggesties gegeven zoals een klachtenrubriek, vermiste huisdieren, vacatures en interviews met inwoners. Op de vraag welke verenigingen aan bod moeten komen werden vooral de sportverengingen, dorpsbelangen en de winkeliersverenigingen genoemd, maar ook jongerenbelangen werd vaak genoemd. Wij vroegen ook of u een jaarkalender in de krant wilt. 73,47% gaf aan dit prettig te vinden. Anderen gaven aan dat ze liever een week of maandkalender zagen, zodat die ook up-to-date is.

volgers

Omdat wij ook wilden weten hoe de Swifterbanter online scoort vroegen wij of u de Swifterbanter volgt. 46,94% volgt de website of de Facebookpagina van de Swifterbanter. 22,45% van de mensen volgt zowel de website als de Facebookpagina.

Tot slot vroegen wij of u nog verbeterpunten had voor de Swifterbanter. Het nieuwsaanbod kwam hier het meest in terug. U wilt graag up-to-date nieuws en nieuws wat niet al in de andere kranten wordt geplaatst. Ook wilt u graag meer en uitgebreidere nieuwsartikelen.