Uitnodiging ALV Dorpsbelangen

De Hoeksteen

Alle leden van de Algemene Vereniging Dorpsbelangen Swifterbant worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene leden vergadering.

Dinsdag 8 mei
Aanvang vergadering 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: De Hoeksteen, de poort 17 Swifterbant.

Op deze vergadering komen de gebruikelijke bestuurlijke zaken aan de orde. De agenda en bijbehorende informatie zullen op de website van de vereniging worden gepubliceerd.

Belangrijke zaken die spelen in het dorp worden in de tweede helft van de vergadering toegelicht. Zo zal de heer Fr. Rutgers een toelichting geven op het plaatsen van de windmolens aan de rand van het dorp en een uitleg geven over zijn functie in de klankbordgroep van Swifterwint. De Heer A.Withaar van Swifterbant Groeit, zal uitleg komen geven over de keuze van de nieuwe bouwlocatie Swifterbant Zuid.

De vergadering wordt afgesloten met een uitleg over de Dorpskwis. Van harte uitgenodigd en tot ziens op 8 mei in de Hoeksteen.

Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant