Spookdorp of bruisend dorp?

Dorpsbelangen Swifterbant

Swifterbant, een dorp met inmiddels ruim 6.400 inwoners, heeft zich altijd mogen prijzen met een ruim aanbod aan voorzieningen. Voldoende onderwijsmogelijkheden, gezondheidszorg en niet te vergeten: winkels. Het aanbod van voorzieningen in Swifterbant staat al een tijdje in de belangstelling. Sinds het nieuws over de retailvisie en de mogelijke vestiging van een Lidl in Dronten-West, rijst de vraag welke gevolgen dat heeft voor het winkelcentrum in Swifterbant.

Onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dronten, liet zien dat er geen ruimte is in de gemeente voor een extra supermarkt erbij, laat staan voor een grote Lidl. Een Lidl in Dronten-West heeft dus grote gevolgen voor Swifterbant. Swifterbant ligt praktisch in het verlengde van Dronten-West en dankzij de aanleg van de Overijsselseweg tussen Lelystad en Dronten is het voor de inwoners van Swifterbant nog makkelijker geworden om even naar Dronten te gaan.

Hetzelfde onderzoek bracht aan het licht dat ruim 40% van de inwoners van Swifterbant hun dagelijkse boodschappen niet in Swifterbant halen. Het merendeel van dat percentage wijkt nu al uit naar Dronten. Wordt dat percentage met de komst van een Lidl, alleen nog maar groter?

Voorzieningen, zoals winkels, zijn belangrijk voor een dorp. Ze bepalen in grote mate de leefbaarheid van het dorp. Het maakt een dorp aantrekkelijk om je in te vestigen en bovendien behoudt het huidige inwoners. Zonder voorzieningen creëer je vanzelf een spookdorp. De gemeente heeft ambitieuze plannen voor uitbreiding van Swifterbant, maar dan moeten er wel mensen zijn die zich nog willen vestigen in het dorp.

Het behoud van die leefbaarheid staat bij een aantal bezorgde partijen in het dorp, centraal. Een woordvoerster van Dorpsbelangen Swifterbant sprak tijdens de raadsvergadering eind 2018, haar zorgen uit dat Swifterbant dan een ‘slaapdorp voor forenzen’ wordt. De recente opheffing van alweer een winkel uit het dorp maakt nog maar eens duidelijk dat ondernemers het ook moeilijker krijgen.

Een aantal partijen slaat daarom de handen ineen in een poging de leefbaarheid van het dorp te behouden. De betrokkenheid van de inwoners is daarbij gewenst. Uiteindelijk is elke inwoner erbij gebaat dat het dorp haar voorzieningen blijft behouden. Hoe meer inwoners weer kiezen voor voorzieningen in het eigen dorp, hoe meer de leefbaarheid van het dorp ondersteunt wordt en hoe aantrekkelijker het wordt om in Swifterbant te komen wonen of te blijven wonen.

Eind januari beslist de raad over de retailvisie. Een spannend moment.