Speelruimten onder de loep. Geef uw ideeën door via de enquete!

De gemeente Dronten vindt buiten spelen van belang voor de ontwikkeling van kinderen. Wij willen het spelen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte verder stimuleren. De aanwezigheid van buitenspeelruimte bepaalt mede de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom werkt de gemeente Dronten aan een nieuw speelruimteplan dat wordt afgestemd op actuele thema’s en demografische ontwikkelingen, maar vooral ook op wensen en behoeften van kinderen, jongeren en buurtbewoners!

Om deze te inventariseren wordt een inspraakweek georganiseerd. Tijdens deze inspraakweek worden onder andere rondwandelingen door de buurt gemaakt met kinderen. De ideeën die naar voren komen uit de rondwandelingen en gesprekken, worden zo mogelijk meegenomen in het nieuwe speelruimteplan.

Vanaf 28 november start ingenieursbureau OBB een veldinventarisatie. Zij ontworpen al meer dan 100 speelruimteplannen. U kunt medewerkers van OBB en de gemeente tegenkomen in uw wijk, op speelplekken, op sportveldjes en rondom de schoolpleinen en speeltuinen. In samenwerking met de basisscholen laten leerlingen ons zien hoe zij de speelruimte ervaren.

Uw mening
Naast de inspraak van kinderen en jongeren willen we ook ouders en andere inwoners vragen om mee te denken en een mening of ideeën te geven. Wij nodigen u daarom uit om voor 17 december de digitale enquête in te vullen: http://www.speelprikkel.nl/enquete/speelruimtedronten

Heeft u nog vragen, of wilt u graag meer weten, neem dan contact op met de heer M. Dijkman via tel. 14 0321.

Bron: Gemeente Dronten