Sinterklaasintocht op 17 november in Swifterbant

Sinterklaasintocht op 17 november in Swifterbant

Op zaterdag 17 november zetten Sinterklaas en zijn pieten voet op Swifterbantse bodem. Dit jaar komt de Sint aan in het centrum bij de bibliotheek om 13.30 uur. Nadat we de Sint en zijn pieten feestelijk welkom hebben geheten, starten we met een optocht door het dorp. De route gaat van de Zuidsingel naar de Lange Streek, over de Lange Streek weer naar de Noordsingel dan weer naar de Zuidsingel om tenslotte voor de winkels langs bij de Steiger aan te komen.

Bij de aankomst van de Sint, de optocht en de feestelijke bijeenkomst in de Steiger hopen we natuurlijk op heel veel enthousiaste kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s te mogen rekenen. Het Sinterklaasfeest duurt tot ongeveer 16.00 uur. Alle Swifterbanters en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op 17 november!

De Klokbeker Swifterbant