Actiegroep Red het Swifterbos

Actiegroep Red het Swifterbos

Wij van de actiegroep hebben goede gesprekken gehad met wethouder Van Bergen en de betrokken ambtenaren. Hierbij hebben wij onze zorgen kunnen uiten en onze aandachtspunten kunnen delen.

Ook alle politieke partijen hebben tijd voor ons vrij gemaakt om ons verhaal aan te horen. Dit stelden wij zeer op prijs.

De gemeente heeft samen met ons geconcludeerd dat het proces niet goed is verlopen. De betrokkenheid van dorpsbewoners werd ernstig gemist. Daarnaast was er een gebrek aan transparantie naar de inwoners van het dorp toe. Wij hebben voorgesteld om het traject opnieuw te gaan doen, waarbij goed gekeken wordt hoe de bewoners van Swifterbant hierbij betrokken kunnen worden. Daarnaast ook goed kijkend naar het borgen van de transparantie en het stellen van realistische doelen.

Op dit moment ligt verdere actie nu bij de gemeente en wij vertrouwen erop dat zij bij de verdere voortgang zorgvuldig en met oog voor het dorp zullen handelen. Uiteraard zorgen wij, als bewoners van Swifterbant om actief geïnformeerd te blijven over de verdere voortgang en indien nodig kritisch te zijn.

Actiegroep Red het Swifterbos
Red de Volkstuinen en de Paardenstallen
Red het Hazepad
Red de Bijenkasten