Reageren op ontwerp Swifterbant-zuid

ontwerp swifterbant-zuid

Door het coronavirus kon de oorspronkelijk geplande inloopavond over de plannen voor Swifterbant-zuid geen doorgang vinden. Om voortgang en snelheid van de plannen te waarborgen heeft de gemeente besloten bewoners de mogelijkheid te geven om via een enquete hun voorkeur uit te spreken.

Een polderrand met windsingels en rechte watergangen, bosrijke randen in de luwte of meebewegen op de vormen van de rivierduinen? Het zijn drie denkrichtingen die het ontwerpteam Swifterbant-Zuid met gemeente Dronten presenteert. ‘Het idee was om daar tijdens een bewonersavond in maart in De Steiger over van gedachten te wisselen’, zegt wethouder Roelof Siepel. ‘Door de maatregelen rondom corona kon dit niet doorgaan. De actuele omstandigheden maken creatief, dus we vragen inwoners van Swifterbant om via ‘Dronten.ikpraatmee.nl’ hun mening te geven.’

Ontwerpteam
‘De hoofdstructuur moet landschappelijk aansluiten op de bestaande structuur van het dorp en mogelijk aanwezige cultuurhistorische structuren’, was één van de richtlijnen die gemeenteraad en het college van B. en W. aan het ontwerpteam had meegegeven. De oproep leidde tot de samenstelling van een enthousiast ontwerpteam. Deze bestaat uit een aantal inwoners van Swifterbant, de Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant, leden van Swifterbant Groeit en Het Behouden Paard. Zij worden bijgestaan door medewerkers van gemeente Dronten en stedenbouwkundig bureau BügelHajema.

De gemeente vindt draagvlak voor de inrichting van de wijk van groot belang. Swifterbant–Zuid staat voor duurzaam, gezond en veilig wonen. Er komt ruimte voor innovatieve woonvormen en meer gebruikelijke woonvormen, voor inwoners van Swifterbant, maar ook van buiten het dorp. Het is de bedoeling dat er zo’n 600 tot 800 woningen worden gebouwd. ‘De ontwikkeling van Swifterbant-Zuid zal een enorme impuls geven aan het mooie en ondernemende Swifterbant’, aldus de wethouder. De drie denkrichtingen voor de ruimtelijke hoofdstructuur van Swifterbant-Zuid zijn te vinden op genoemde website. Inwoners van Swifterbant kunnen tot 6 april de denkrichtingen bekijken en hun reactie plaatsen op Dronten.ikpraatmee.nl

In de enquete wordt ondermeer ingegaan op de waterpartijen, groenvoorzieningen, paardenweides, toegangswegen en globale infrastructuur, inclusief de Bisonweg en Biddingweg.

https://dronten.ikpraatmee.nl/nieuwsbericht/65/3-richtingen-voor-swifterbant-zuid-welke-heeft-uw-voorkeur