Protestantse Gemeente Swifterbant houdt Actie Kerkbalans

Dominee Heeringa

Het is een van de grootste fondsenwervingsacties in Nederland: de Actie Kerkbalans. Ruim 2.000 kerken en parochies zamelen in de periode zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020 weer geld in voor hun gemeenschap. De Protestantse Gemeente Swifterbant doet ook weer mee en het thema van de actie is Geef voor je kerk.

‘De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. De Protestantse Gemeente in Swifterbant telt elk jaar minder leden, dat is een landelijke trend in de Protestantse Kerk. Wij zijn blij dat onze leden de laatste jaren per gezin steeds iets meer doneren, zodat onze inkomsten redelijk stabiel zijn. Al blijft het een financiële uitdaging om de predikantsplek voor de toekomst veilig te stellen’,  vertelt Jan Oosterga, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Dominee Gerhard Heeringa, interim predikant en bekend van de Babbel in de bieb, gaat de Protestantse Gemeente Swifterbant per 1 maart verlaten. Oosterga: ‘Intussen zijn wij nog altijd op zoek naar een nieuwe predikant voor ongeveer drie dagen per week.’