OVDD doet oproep tot verruiming geldende noodverordening

Het bestuur van Ondernemersvereniging De Driehoek heeft maandag een brief verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten.

In deze brief roept het bestuur op tot een verruiming van de geldende noodverordening.

 

De inhoud:

Vanaf medio maart zijn als gevolg van de “Lockdown”-maatregelen in verband met het COVID-19 virus verregaande beperkingen van kracht voor ondernemers. Volstrekt begrijpelijke maatregelen die genomen zijn om de zorg in Nederland te kunnen blijven bieden aan hen die het nodig hebben en om de ouderen in onze samenleving te beschermen tegen de zeer ernstige en in veel gevallen dodelijke gevolgen van het COVID-19 virus.

Inmiddels blijkt dat landelijk de druk op de zorg aan het afnemen is en dat de repro factor al geruime tijd < 1 is. Daarmee is bewezen dat de “intelligente Lockdown” zijn vruchten heeft afgeworpen. Tegelijkertijd is de rekening die we als samenleving betalen voor deze maatregelen hoog. De werkloosheid loopt snel op en als gevolg van het beknotten van onze vrijheid neemt de onrust in de samenleving, zowel bij ondernemers als bij burgers, toe.

Vele ondernemers hebben hun bedrijf moeten sluiten of hebben een omzetdaling te verwerken gekregen die de continuïteit van hun bedrijf in gevaar brengt. Voor veel ondernemers is hun bedrijf ook hun levenswerk en niet zelden ook hun pensioen. Wat OVDD betreft is het tijd om perspectief te bieden aan ondernemers en hun werknemers.

Verder zien we op dit moment sterke regionale en sectorale verschillen ontstaan. De tandartsen mogen hun werk weer doen, de fysio’s mogen ook weer aan de slag en ook in het bedrijfsleven zien we dat bedrijven, met inachtneming van de 1,5 meter-regel aangevuld met andere beschermende maatregelen en procedures hun activiteiten weer opstarten. Echter, dit is niet genoeg wat OVDD betreft!

OVDD doet een beroep op Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten om bij de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland te pleiten voor verruiming van de geldende noodverordening.

Samen met ondernemers en gemeente willen we op korte termijn per sector onderzoeken op welke manier ondernemers hun activiteiten op kunnen starten.

Wij stellen voor dat er per sector een taskforce opgezet wordt die binnen 2 weken met plannen komt die, met inachtneming van de 1,5 meter-regel, zodat ondernemers hun economische activiteiten weer op kunnen starten.

“Dronten geeft de ruimte”, een slogan die we juist nu een gezicht kunnen geven. Geef de ruimte aan ondernemers om de 1,5 meter-samenleving vorm te geven.

De brief is ook verzonden aan de voorzitter veiligheidsregio, de overige bedrijfskringen van Flevoland, VNO-NVW Midden en
MKB-Nederland Midden