Oplossing nabij voor parkeerprobleem Swifterbant

Er lijkt een oplossing in zicht voor het parkeerprobleem in Swifterbant. Door de uitbreiding van gezondheidscentrum De Schelp waren buurtbewoners bang voor parkeeroverlast. De Schelp ligt vlakbij basisschool de Golfslag. Hierdoor is het nu al druk tijdens het brengen en halen van de kinderen.

Er ligt nu een plan voor 12 extra parkeerplaatsen. Huisarts Kemps heeft de gemeente Dronten laten weten dat hij de kosten van acht parkeerplaatsen voor zijn rekening wil nemen. Daarnaast koopt hij extra grond van de gemeente rondom De Schelp. Van de opbrengst legt Dronten de vier resterende parkeerplaatsen aan.

Er moet wel een grasveld sneuvelen voor het plan. In juni buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Bron: Omroep Flevoland