Opbrengst Collecte Hersenstichting Swifterbant

Hersenstichting Swifterbant

De Hersenstichting Swifterbant heeft dit jaar met het mooie bedrag van € 1.977,03 een prachtig resultaat neergezet. Dank aan de vele vrijwilligers die de kou hebben getrotseerd en met de collectebus op pad zijn gaan. Dank aan alle gulle gevers van Swifterbant, dankzij uw bijdrage is het mogelijk om mensen met een hersenaandoening in welke vorm dan ook te helpen, om het leven draaglijker te maken.

Mocht u het werk van de Hersenstichting belangrijk vinden, geef u op als vrijwilliger bij Ada van der Meij, coördinator Swifterbant,

E-mail: m.meij4@upcmail.nl
of ga naar de site van de Hersenstichting: www.hersenstichting.nl