OFW komt huurders tegemoet in coronatijd

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) komt huurders die het moeilijk hebben door inkomstenterugval, tegemoet. Door maatwerkafspraken te bieden, hoopt OFW hen door een lastige periode heen te helpen. Ook neemt OFW, in deze Coronacrisis, tijd om extra aandacht te schenken aan haar huurders. “Een luisterend oor bieden doet iedereen goed in deze tijd”, aldus manager Wonen OFW, Nathalie Crone.

OFW is de afgelopen weken door enkele huurders gebeld, die door inkomstenterugval de huur niet direct kunnen betalen. Met deze huurders heeft OFW afspraken gemaakt, zodat ze de huur later kunnen betalen. Daarbij heeft OFW extra goede afspraken gemaakt met Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland (MDF). MDF kan huurders van OFW goed adviseren rondom extra bijstand, budgetbeheer en eventueel de voedselbank.

De studenten op de Green Campus bij Aeres Hogeschool met langlopende contracten, krijgen een korting op de huur. Ook zij hebben te maken met inkomstenterugval door wegvallende bijbaantjes. Hierdoor hoeven zij niet maanden volledige huur te betalen voor een kamer die ze niet gebruiken, omdat de opleiding tijdelijk gesloten is.

Persoonlijke aandacht

De komende weken nemen medewerkers van OFW persoonlijk contact op met een aantal huurders. “Gewoon even horen hoe het met ze gaat. Laten we er voor elkaar zijn. We wensen onze huurders en natuurlijk alle inwoners van Dronten heel veel sterkte en saamhorigheid toe in deze lastige en onzekere tijd”, aldus Nathalie Crone.

Huurverhoging

Wel of geen huurverhoging doorvoeren, is nu ter sprake in het kabinet. OFW kiest voor individueel maatwerk. Uitstel van een reguliere huuraanpassing of huurbevriezing is een algemene maatregel, terwijl niet iedereen dat nodig heeft. Bovendien heeft OFW gekozen voor een gematigde huurverhoging, zodat wonen betaalbaar blijft. Uitstel leidt tot minder huurinkomsten, terwijl woningcorporaties en dus ook OFW, die middelen echt nodig hebben. De ruimte die ontstaat, is nodig om mensen te helpen die hard door Coronacrisis getroffen worden en om door te gaan met bouwen en verduurzamen. Huurders worden voor 1 mei geïnformeerd over de huurverhoging.

Kantoor en wijkposten gesloten

Vanaf 16 maart is het kantoor en zijn de wijkposten van OFW gesloten en heeft OFW maatregelen opgesteld om besmetting van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het algemene uitgangspunt van OFW is, fysiek contact zoveel mogelijk beperken. OFW volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM. De veiligheid van klanten en medewerkers van OFW staan voorop. Wel probeert OFW de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarvoor heeft OFW onder andere het proces bij verhuizingen aangepast. “Zo doen we bijvoorbeeld de eindinspectie met de vertrekkende huurder via Whatsapp videobellen en tekent de nieuwe huurder het huurcontract thuis en stuurt deze naar ons op per post.” Daarnaast wordt er meer gewerkt in woningen die nog leeg staan, zodat deze eerder klaar zijn om verhuurd te kunnen worden. Het planmatig en dagelijks onderhoud wordt nu minder gedaan. Werkzaamheden die urgent zijn of uitgevoerd kunnen worden, zonder in contact te komen met de huurder, worden opgepakt. Nathalie Crone: “We begrijpen dat het erg vervelend kan zijn voor onze huurders als er iets niet goed werkt in je woning, maar we willen onze huurders én onze medewerkers niet onnodig in gevaar brengen.”  De richtlijnen gelden in principe tot 28 april, tenzij de maatregelen door het RIVM en de overheid na 28 april worden verlengd. De richtlijnen van OFW zijn te lezen op: ofw.nl.