Nieuwe zoektocht naar woningbouwlocaties Swifterbant

Nieuwe zoektocht naar woningbouwlocaties Swifterbant

De zoektocht naar een woningbouwlocatie in Swifterbant begint opnieuw. Nadat de vorige zoektocht, die uiteindelijk drie locaties opleverde, eindigde in tumult en onvrede, begint men nu weer vanaf nul.

Dat heeft wethouder Peter van Bergen donderdag bekendgemaakt, ‘We zetten in op een participatieproces voor meer groepen uit Swifterbant. Dat zal gebeuren onder voorzitterschap van een betrokken, maar ook onafhankelijke persoon.’

Tumult

De zoektocht leidde eerder tot negen woningbouwlocaties, waarvan er uiteindelijk drie overbleven die het predicaat ‘geschikt’ kregen. Van die drie viel er één af vanwege de hoge verwervingskosten voor de grond. Uiteindelijk bleven vorig jaar twee locaties over: het Hazepad en de volkstuinen bij het Swifterbos. Daarvoor zouden wel de volkstuinen, een aantal stallen en groen moeten wijken, en dat leidde tot veel protest in Swifterbant en de oprichting van het actiecomité ‘Red het Swifterbos’.

Communicatie

Daarom wil wethouder Peter van Bergen helemaal opnieuw beginnen. Het proces, waarmee in 2013 de zoektocht begon, nadat twee jaar daarvoor de locatie Rivierduingebied door de crisis onhaalbaar bleek, wordt anders ingericht. Waar eerst Dorpsbelangen Swifterbant actief op zoek ging en voor draagvlak in Swifterbant zelf moest zorgen, wordt dat nu breder uitgezet.

‘Er is heel veel werk verzet. Dorpsbelangen nam de lead en de gemeente faciliteerde. Maar het proces is op één belangrijk punt niet goed gelukt: de communicatie met de eigenaren en de gebruikers van de beoogde locaties.’

Veranderde omstandigheden

Van Bergen heeft goede hoop dat het nu beter zal gaan. Niet alleen zal het proces anders worden ingericht en zullen er vanaf het begin meer partijen bij worden betrokken. ‘Er zal ook een nieuwe opdracht komen, gebaseerd op de Woonvisie die de gemeente binnenkort vaststelt. Dan kun je zeggen wat je kwantitatief en kwalitatief toe wil en moet voegen aan Swifterbant.’ Als voorbeeld noemt Van Bergen de vergrijzing. ‘Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je juist voor de ouder wordende Swifterbanters moet bouwen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar het kan een mogelijkheid zijn.’

Daarnaast zijn de omstandigheden veranderd en veranderen die nog steeds. Zo zullen in de toekomst de Biddingweg en de Swifterringweg hun status als provinciale weg verliezen en overgedragen worden aan de gemeente. ‘Dan kunnen de wegen een regiem van 50 km/u krijgen en dat biedt weer meer mogelijkheden ten opzichte van de 80 km/u van nu.’ Op een weg waar 80 mag worden gereden, moet de afstand tussen woningen en de weg groter zijn dan bij een weg waar 50 de maximumsnelheid is. Dat heeft met de geluids- en milieucontouren te maken.

Onafhankelijk

Voor wat betreft de beoogde voorzitter: dat hoeft niet per sé iemand uit Swifterbant te zijn. ‘Het moet in ieder geval iemand zijn die het respect van alle partijen heeft en die boven de partijen staat. Dat moet leiden tot helen in plaats van polarisatie.’

De wethouder hoopt dat dit in de loop- van volgend jaar tot één of meerdere locaties leidt. Enorme haast is er niet. ‘Het gaat om de woningbouw op de middellange termijn.’

Over de nu gekozen koers is overeenstemming met Dorpsbelangen en het actiecomité.

Bron: Flevopost (foto © Kees Martens)