Nieuwe Logopediepraktijk in Swifterbant

Monique Ponsteen – van der Beek is begin augustus begonnen met de Logopediepraktijk Swifterbant. Een en ander in goed overleg met Mirjam Kemps, die al jaren in ons dorp als logopediste werkte, maar daar in januari jl. mee is gestopt.

Monique: ‘Ik ben in 1993 afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, opleiding logopedie. Interesse in spreken en taal en het werken met mensen in alle leeftijdscategorieën vind ik heel afwisselend en boeiend, vandaar mijn keuze voor logopedie. Na een aantal jaren in verschillende logopediepraktijken te hebben gewerkt en daar veel ervaring opgedaan te hebben ben ik in 1996 gestart met de Logopediepraktijk Biddinghuizen. In de praktijk in Biddinghuizen en nu dus ook Swifterbant, behandel ik zowel kinderen  als volwassenen.’

Logopedie houdt zich bezig met communicatie. Communicatie is belangrijk om te begrijpen en begrepen te worden. Dat kan onder meer door spraak. ‘Duidelijk praten is belangrijk om goed begrepen te worden. Er kunnen problemen zijn met het goed uitspreken van letters en lettercombinaties. Dat noemen we articulatieproblemen. Ook kan de spraak niet vloeiend klinken. Dan is er sprake van stotteren of broddelen. Taal is belangrijk om de mensen en de wereld om je heen te begrijpen. Een achterstand in taalontwikkeling kan ontstaan door (tijdelijk) minder goed kunnen horen. Ook kan een aangeboren stoornis een oorzaak zijn. De stem is het instrument om je mee te laten horen. Bij stemproblemen klinkt de stem hees of schor. Daarbij kunnen pijnklachten optreden. De stem kan ook geknepen, te hard of te zacht klinken. Daarnaast speelt het gehoor een grote rol. Met een gehoorprobleem wordt (leren) spreken en luisteren moeilijker. In de logopedie worden er adviezen gegeven over het omgaan met een (tijdelijk) verminderd gehoor.’

Logopedie gaat nog veel verder, onder andere op het gebied van mondfuncties Bij afwijkend mondgedrag gaat het over: het duim- en vingerzuigen of op een speen zuigen, open mondgedrag (altijd door de mond ademen), foutieve mondgewoonten zoals liplikken, lipzuigen en nagelbijten of een afwijkende tongligging in rust (onder in de mond) en daardoor afwijkend slikken en of spreken, beter bekend als slissen. Voorafgaande aan het traject naar een beugel bij de orthodontist kan de logopedie veel betekenen. Het effect van de beugel krijgt dan een blijvend resultaat, omdat logopedie de spierfuncties rondom de mond traint.

Voor meer informatie: logopediepraktijkswifterbant.nl

logopedie swifterbant

Monique Ponsteen – van der Beek