Nieuwe dirigent voor kamerkoor Vox Flevium Swifterbant

Kamerkoor Vox Flevium verheugt zich erop, op 13 januari 2016 met zijn repetities te kunnen starten onder leiding van Francis Evers, de nieuwe dirigent van het koor. Het koor werd in 1999 opgericht en heeft sindsdien een stevige positie in Flevoland verworven. Met circa 24 amateurzangers wordt elke woensdagavond enthousiast gerepeteerd en toegewerkt naar 1 à 2 concerten per jaar.

Kamerkoor Vox Flevium is een ambitieus, gezellig koor. Het zingt zowel a capella als met instrumentale begeleiding. Het koor heeft een breed en gevarieerd repertoire, van oud tot modern klassiek en close harmony. Het koor heeft in Francis een dirigent gevonden, die met haar muzikale ideeën en brede repertoirekennis het koor kan inspireren en op een hoger niveau kan brengen.

Francis is dirigent en zangeres. In 2001 heeft zij haar eerste fase diploma klassiek zang behaald aan het conservatorium te Zwolle. Zij heeft gestudeerd bij Riekje Bakker en bij Cora Canne Meijer. Haar bijvak was piano, na vele jaren orgellessen te hebben gehad. Solistisch zingt zij regelmatig als alt in Bachcantates en verder verleent zij als solist haar medewerking aan diverse koren.

Vanaf 2004 heeft zij vele koren in de omgeving stemvorming en koorvorming gegeven. Ook heeft zij een aantal jaren als zangdocent les gegeven aan de basiscursus koordirectie van het Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF). In 2009 heeft zij een kamerkoor opgericht in Lelystad (KamerKoorLelystad-KKL) en is sindsdien contactstudent koordirectie op bachelorniveau bij Klaas Stok. In 2011 is zij toegelaten als student met hoofdvak koordirectie aan het conservatorium van Zwolle.

Wilt u met ons koor mee komen zingen? We nodigen u graag uit een keer een repetitie bij te wonen. Kamerkoor Vox Flevium zoekt nog uitbreiding bij de bassen en tenoren. Repetities zijn op woensdag van 20.00 – 22.00 uur in De Hoeksteen te Swifterbant.

Informatie over ons koor of over het repertoire:
www.voxflevium.nl
info@voxflevium.nl