Markanti en Amor Musae samen op de planken

Markanti en Amor Musae samen op de planken

Toneelvereniging Markanti en muziekvereniging Amor Musae bestaan samen al 100 jaar. Ze willen dit dan ook graag vieren met heel Swifterbant door middel van de muziek-/film-/theaterproductie “HOOG SPEL IN SWIFTERBANT”.

Ruim 2 jaar na de eerste overlegsessies zijn de voorbereidingen nu in volle gang. De acteurs van Markanti gaan ervoor om met de muzikanten van  de brassband, de malletband en de twirlsters van Amor Musae een prachtige voorstelling neer  te zetten.

Het dorpje Swifterbant is in het trotse bezit van een uitstekende muziekvereniging met de naam “Amor Musae”. Binnenkort zal de brassband deelnemen aan een groot concours en maakt een goede kans om in de prijzen te vallen. Maar voordat het zover is, loopt een ruzie tussen twee leden van het muziekkorps zo hoog op, dat de band plotseling in twee vijandige kampen verdeeld raakt. Beide partijen zijn vastbesloten om aan het concours deel te nemen. Dit gaat natuurlijk gepaard met veel strubbelingen maar uiteindelijk resulteert het in een fantastisch optreden door beide muziekgezelschappen samen.

Dit stuk is gebaseerd op de film Fanfare (Bert Haanstra 1958). Het verhaal is omgeschreven naar de Swifterbantse situatie rond 1970. Muzikanten van Amor Musae acteren mee en acteurs van Markanti worden muzikanten. Zowel de brassband als de malletband en twirlsters van Amor Musae doen mee in de voorstelling.

De regie is in handen van Markani-lid Pieter Franken en professioneel regisseur Robert Baarda. Natuur- en Milieu Coöperatie Rivierduingebied helpt mee met het bouwen van het decor en stelt de Kalverschuur ter beschikking voor filmopnames waarvan in de voorstelling gebruik wordt gemaakt.

Deze bijzondere voorstelling wordt ondersteund door het Prins Bernhard Ciltuur Fonds, het VSB fonds en de Rabobank. Vanuit Swifterbant is firma Weevers hoofdsponsor.

De voorstellingen vinden plaats in de Hoeksteen op vrijdagavond 7 april, zaterdagmiddag en zaterdagavond 8 april en zondagmiddag 9 april.

De voorverkoop van de entreekaarten start begin maart. Informatie volgt later.

Wilt u vast een voorproefje van Hoog Spel in Swifterbant? Bekijk dan de promotiefilm op You tube: https://www.youtube.com/watch?v=BHm3Dk9xJMs