Laatste zondag kerkelijk jaar

protestantse gemeente spandoek

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de gewoonte om tijdens de dienst die deze zondag gehouden wordt, de namen van de gemeenteleden te noemen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De families van de overleden gemeenteleden zijn aanwezig in de dienst en ook is er gelegenheid voor anderen die aanwezig zijn in de kerk, een kaars aan te steken voor een dierbare die in het afgelopen jaar of al eerder is overleden.

Helaas mag door de coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen, namelijk 30, tijdens de dienst aanwezig zijn.

Daarom geeft de Protestantse Gemeente Swifterbant de overige gemeenteleden en alle dorpsgenoten de gelegenheid een kaars aan te steken op deze dag. Dit is mogelijk op zondag 22 november van 11.30 tot 12.30 in kerkcentrum De Hoeksteen.

Er zal een looproute zijn waarin afstand gehouden kan worden. Deze looproute loopt door de protestantse kerkzaal en daar is de gelegenheid een kaars aan te steken voor een overleden dierbare.

Zo kunnen we samen een gedenkmoment beleven en ons even getroost weten door het verdriet dat we hebben te delen met elkaar.