Jehovah’s Getuigen kopen grond Swift ’64 eerder aan

Onlangs hebben de Jehovah’s Getuigen besloten de twee naastgelegen gemeentelijke voetbalvelden in Swifterbant vervroegd aan te kopen voor de realisatie van hun nieuwe congrescentrum. Dit ondanks het feit dat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. Hierdoor komen nu voor de gemeente de financiën beschikbaar waarmee de voetbalvelden voor Swift ’64 kunnen worden gecompenseerd door middel van de aanleg van een kunstgrasveld. Het college heeft die opdracht gegund en naar verwachting kan medio augustus gestart worden met de aanleg. “Een enorme opsteker voor de gemeente maar zeker ook voor voetbalvereniging Swift ’64 die waarschijnlijk medio oktober al over het nieuwe veld kan beschikken”, aldus wethouder Van Amerongen. Behalve het kunstgrasveld wordt nu ook de opwaardering van de Bosweg opgepakt. Met de aankoop van de grond is een bedrag van circa 2,9 miljoen euro gemoeid.

De Jehovah’s Getuigen gaan in Swifterbant, naast de bestaande hal, een nieuw congrescentrum realiseren. Het is de bedoeling dat hier in de weekenden gezamenlijke bijeenkomsten met de verschillende gemeenten uit heel Nederland gaan plaatsvinden. Omdat deze ontwikkeling gaat leiden tot een grotere toestroom naar de locatie aan de Randweg, moeten er verkeersmaatregelen getroffen worden. De bedoeling is om het terrein te laten ‘aantakken’ op de Swifterringweg en de Bosweg op te waarderen voor een goede aansluiting op de N307. Ter compensatie van het verdwijnen van de twee voetbalvelden, wordt op het complex van v.v. Swift ’64 een kunstgrasveld gerealiseerd.

In overleg met Dorpsbelangen Swifterbant vindt naar verwachting in september een informatieavond plaats in het dorp over de herinrichting van de Bosweg.