Inwoners willen steentje bijdragen voor zwembad

Inwoners van Swifterbant willen graag een steentje bijdragen om buitenbad De Abelen vaker open te stellen. Dat heeft Dorpsbelangen Swifterbant laten weten aan de gemeente. Die heeft een toekomstvisie voor de drie baden in Dronten opgesteld.

De beperkte openstelling van buitenbad De Abelen zorgde eerder voor ophef onder inwoners van Swifterbant. Ook de gemeente wil een ruimere openstelling, maar laat in de toekomstvisie weten dat dat nu niet mogelijk is. De ruimere openstelling zou gepaard gaan met een hogere gemeentelijke bijdrage.

Exploitant Optisport geeft te kennen de extra kosten van een ruimere openstelling niet uit eigen zak te gaan betalen.

Bron: Omroep Flevoland