Hoe gaan we ‘zuid’ noemen?

De inwoners van Swifterbant wordt gevraagd mee te denken over een pakkende naam voor Swifterbant-Zuid. Inwoners hebben van 2 tot 16 november de tijd om suggesties aan te reiken.
Aan de zuidzijde van ons dorp wordt een nieuwe wijk gerealiseerd. Er is een nieuwe woonwijk in voorbereiding met een combinatie van wonen op rivierduinen en in de luwte van de polder bedacht. De naam van de nieuwe woonwijk moet ook het liefst in verband staan met de naamgeving van de te realiseren straten in de wijk. Is archeologie een thema? Namen van boerderijen? Volkeren uit het verleden zoals de Swifterbanters? Inwoners mogen het zeggen. De namen worden door de straatnamencommissie beoordeeld en uiteindelijk ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.
Tot 16 november
Suggesties kunnen voor 16 november 2020 worden ingevuld op dronten.ikpraatmee.nl.