Hersenstichting op de kerstmarkt Swifterbant

Hersenstichting Swifterbant

De Hersenstichting is vertegenwoordigd op de kerstmarkt in de Hoeksteen. Er zal aandacht worden gevraagd voor de doelstelling van de Hersenstichting. Immers een op de vier personen hebben te maken met hersenletsel en zal in de toekomst fors toenemen.

De Hersenstichting is afhankelijk van de bijdragen van particulieren, bedrijven en loterijen. Dit geld wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om hersenaandoeningen te genezen, voorlichting en samenwerkingsprojecten. Nieuwe collectanten zijn van harte welkom. Interesse? Geef u op bij Ada van der Meij, coördinator Hersenstichting Swifterbant. Tel.: 322 321