Gemiddeld 2,5 jaar wachten op huurwoning OFW

OFW 2019 jaarverslag

Uit het jaarverslag van de OFW blijkt dat de gemiddelde wachttijd op een huurwoning binnen de gemeente Dronten 2,5 jaar bedraagt. Het is de ambitie van OFW om voldoende betaalbare woningen in de gemeente Dronten te hebben. Maar door het dalende aantal huuropzeggingen, is er minder aanbod voor woningzoekenden. Daarnaast ziet OFW dat meer mensen zich inschrijven voor een woning; ook preventief (om wachttijd op te bouwen).

Veel ingeschreven woningzoekenden zijn starters en gaan voor het eerst van OFW huren. Daarnaast reageren er mensen met een kwalitatieve vraag. Zij huren al van OFW, maar stromen graag door naar een beter passende woning, bijvoorbeeld omdat er behoefte is aan een slaapkamer op de begane grond of aan meer voorzieningen in de buurt.

Volgens directeur Noek Pouw is het toevoegen van nieuw woningaanbod noodzakelijk. ‘Samen met de gemeente werken we graag aan een mooi Dronten met voldoende betaalbare en passende woningen. We hebben te maken met een toenemende en veranderende vraag naar betaalbare woningen, die vraagt om nieuwe bouwplannen. Het is daarom heel mooi dat we in 2019 al een start hebben kunnen maken met nieuw woningaanbod (in Dronten), maar er is meer nodig.’

Voor meer cijfers en resultaten: ofw.nl/publicaties.