Gemeente kiest voor andere aanpak afval

Gemeente kiest voor andere aanpak afval

Inwoners van Dronten krijgen vanaf oktober te maken met andere regels voor het inzamelen van afval. Het restafval wordt vanaf dat moment niet langer eens in de 2 weken opgehaald, maar eens in de maand.

De gemeente wil de burgers op die manier stimuleren om het afval beter te scheiden. De maatregel is de aanloop naar een compleet nieuw systeem, dat een jaar later zal worden ingevoerd. Daarbij moeten inwoners hun restafval naar ondergrondse containers in de wijk brengen.

Papier, plastic en GFT worden nog wel huis aan huis ingezameld. Volgens de gemeente blijft de afvalstoffenheffing voor burgers voorlopig gelijk, en zal de heffing op langere termijn dalen.

Bron: Omroep Flevoland