Geen avondvierdaagse, uitstel niet mogelijk

Avondvierdaagse Swifterbant

Halverwege maart was er nog een sprankje hoop, maar het is overduidelijk: geen Avondwandelvierdaagse 2020. Er is nog onderzocht of de wandelvierdaagse Swifterbant kon worden uitgesteld, maar dat blijkt niet haalbaar. Na de coronacrisis wil de organisatie alle inzetten op 2021. Planning is week 20 (18 t/m 21 mei 2021).

Alle medewerkers, sponsoren en instanties die voor 2020 hun medewerking hadden toegezegd, worden langs deze weg bedankt. De organisatie hoopt volgend jaar weer bij hen te kunnen aankloppen.