Flevo’s mannenkoor in kerstsfeer

Flevo's Mannenkoor

Voor de 28e keer wordt dit bijzondere concert georganiseerd op Tweede Kerstdag, 26 december a.s. om 14.00 uur. Dit jaar extra bijzonder, omdat dit het eerste “Meerpaal-optreden” is van het koor o.l.v. haar nieuwe dirigent Paul Michèl Tijssen.

Deze topper in de dirigentenwereld heeft in korte tijd al duidelijk zijn stempel op het koor gedrukt. Het bijna voorbije jaar is niet voor niets door het koor uitgeroepen tot: Flevo’s Mannenkoor – Nieuw elan. Dit concert zal duidelijk maken, dat het koor nieuwe wegen is ingeslagen. Afgelopen jaar heeft het koor 15 nieuwe koorleden kunnen verwelkomen, die allen – door intensief repeteren – hun plaats binnen het koor hebben gevonden. Voor hen ook een hele ervaring een eerste optreden in de grote theaterzaal van “De Meerpaal”.

Het koor wordt uiteraard weer begeleid aan de vleugel door Gezinus Veldman, die ook al 28 jaar een graag geziene gast in Dronten is. Het koor brengt een zeer gevarieerd programma, waarin de traditionele kerstliederen niet zullen ontbreken. Solistische medewerking wordt verleend door de sopraan Francis Evers en koorsolist tenor Gerard Nobel. Tevens zal fluitiste Marriëlle Mud aan het concert meewerken. Mariëlle is beroepsfluitiste en verbonden als docente aan CKV De Meerpaal.

De sfeer, die Flevo’s Mannenkoor weet te creëren, is uniek en een bezoek aan dit concert is een ware afsluiter van Kerst 2015. De kaartverkoop is in volle gang. U kunt daarvoor terecht aan de kassa van “De Meerpaal” of online bestellen via hun website www.meerpaal.nl onder het kopje “theater”.