Erkenning, herkenning en begrip voor chronisch zieken

Onzichtbaar Ziek is een landelijke stichting, zetelend in Swifterbant. We bestaan sinds 2011. De stichting heeft zich tot doel\heeft gesteld om online én op een positieve manier chronisch zieken en mensen met een beperking verder te helpen in deze maatschappij.

Dat doen we door op onze website en via de sociale media informatie te geven over werk, wetgeving, studies en andere relevante onderwerpen. Daarnaast bieden we ze een luisterend oor en proberen we meer begrip te creëren voor deze toch wel vergeten groep. Aan de buitenkant is immers niet of nauwelijks te zien dat ze ziek zijn. Ook hun pijn is vaak niet goed te duiden. Hierdoor lopen ze tegen veel onbegrip aan: bij vrienden, familie, huisartsen, medische specialisten, op school en op het werk. Ook in het contact met instanties als het UWV en gemeenten gaat het vaak mis. Het gevolg is dat ze zich nog ellendiger gaan voelen, hun pijn proberen te verbergen met alle gevolgen vandien en sociaal geïsoleerd raken. Ze worden niet geloofd.

Voor deze mensen staan wij klaar. En in de afgelopen jaren is gebleken dat er grote behoefte is aan een initiatief als de onze. In het dagelijkse contact dat wij met onze doelgroep hebben, zoals op Facebook waar wij ruim 12.000 likers hebben, blijkt dat er veel vragen leven op het gebied van relaties, werk, uitkering, gezondheidszorg, wetgeving en ziektes/aandoeningen. Men is op zoek naar herkenning, erkenning, begrip en informatie.

De Stichting Onzichtbaar Ziek staat sinds juni dit jaar onder de bezielende leiding van Marnel van Dartel Berkhey uit Swifterbant. Ze is eigenaar van de stichting en probeert samen met een team van 25 vrijwilligers de grote groep chronisch zieken en mensen met een beperking tot steun te zijn. Deze vrijwilligers zijn actief op onze website met oa. het schrijven van columns, (nieuws)berichten, interviews en ervaringsverhalen. Ook onderhouden we een (zeer drukke) Facebookpagina, en zijn we te vinden op Twitter en Pinterest.

De kracht van de stichting is er vooral in gelegen dat de vrijwilligers zelf allemaal chronisch ziek zijn. Ze kennen de doelgroep als geen ander. Voor én door chronisch zieken!