Dorpsbelangen Swifterbant zet Zwembadwerkgroep aan het werk

Zwembad de Abelen

Dorpsbelangen Swifterbant, de gemeente Dronten en Optisport zijn door de jaren heen regelmatig in gesprek geweest over het buitenzwembad van Swifterbant, de Abelen. Deze gesprekken zijn altijd gericht geweest op het behoud van het zwembad voor het dorp door de mogelijkheid van participatie.

Het zwembad is belangrijk voor Swifterbant. Dorpsbelangen Swifterbant noemt het daarom ook een basisvoorziening. Door het zoeken (en het vinden van!) vrijwilligers, maar ook door het leveren van een bijdrage in de publiciteit van het bad, heeft het dorp steeds laten zien dat het erg betrokken is bij de Abelen en graag een bijdrage levert aan het behoud van het bad.

Duidelijk is geworden dat er meer nodig is dan alleen vrijwilligers en voldoende bezoekers. Het bad heeft een kwaliteitsimpuls nodig, waarmee het toekomstbesteding wordt en weer jaren mee kan. Daarom heeft Dorpsbelangen Swifterbant een werkgroep opgericht. De werkgroep bestaat uit drie leden en is inmiddels voortvarend van start gegaan.

De opdracht aan de leden van de werkgroep is helder: schrijf samen met de gemeente Dronten en in overleg met Optisport een plan van aanpak waarmee zwembad de Abelen toekomstbestendig wordt. In dit plan zullen naast renovatie van baden, gebouwen en groenvoorziening ook participatie en (maatschappelijke) duurzaamheid belangrijke onderdelen zijn. De contacten met zowel gemeente als met het management van Optisport zijn goed en dit geeft vertrouwen in de goede samenwerking.

Dorpsbelangen Swifterbant heeft een aantal kaders aan deze werkgroep meegegeven; Het bad blijft in eigendom van de gemeente en het beheer en exploitatie liggen bij een professionele partij, bij voorkeur die de gemeente hiervoor selecteert, tot op heden Optisport.

In gesprekken met gebruikers van het bad heeft Dorpsbelangen Swifterbant veel wensen en ideeën geïnventariseerd en deze adviezen zijn meegegeven aan de werkgroep. Maar de werkgroep is en blijft benieuwd naar meer goede adviezen en suggesties. De werkgroep is bereikbaar via het mailadres zwembadwerkgroep@dorpsbelangenswifterbant.nl