De Windbrekers

De Windbrekers Swifterbant

In Swifterbant is er naast Dorpsbelangen Swifterbant een groep mensen die ook persoonlijk bezwaar hebben aangetekend bij de raad van staten. Naar aanleiding hiervan, heeft SwifterwinT contact gezocht met de appelanten. Zo ook met de leden van de groep Windbrekers die voortgekomen is uit groep van bijna 800 huishoudens, die de petitie ZEG NEE hebben getekend. Het eerst gesprek heeft begin februari plaats gevonden.

Hierin heeft de groep nogmaals met klem uitgelegd, wat deze 5 molens die zo dicht bij het dorp komen, betekent voor de gezondheid van de dorpelingen en het leefklimaat en de vitaliteit van het dorp. Wij inwoners van Swifterbant vragen niet veel, het gaat maar om 5 molens van de 61 molens. Want er komen 15 molens van 248 mtr aan de oostzijde van het dorp en 30 molens van 214 mtr aan de west zijde en 24 molens van 214 mtr aan noordzijde (in het IJsselmeer).

Ook heeft deze groep inmiddels 2 gesprekken met de wethouder van Amerongen gehad met als doel: help ons, werk mee om deze 5 giga grote molens bij Swifterbant te verplaatsen naar een betere locatie of helemaal niet te plaatsen. De gemeente wilde wel meewerken om de molens te verplaatsen, maar ja ze zijn gebonden aan de reeds op 22 feb. 2018 gegeven vergunning. (Terwijl SwifterwinT zegt dat het een politieke beslissing is.) Maar de wethouder deelde ook mee SwifterwinT hoeft ze niet te plaatsen.

Afgelopen maandag 15 april heeft een 2de  gesprek plaats gevonden met SwifterwinT. Hoofdthema: de verplaatsing van de 5 windmolens zoals nadrukkelijk is verzocht in het eerste gesprek. Ook de boodschap van de Wethouder Van Amerongen SwifterwinT hoeft ze niet te plaatsen werd nog gedeeld met de woordvoerders van SwifterwinT. Na heel veel uitleg met mooie aangepaste geluids- en slagschaduwmodellen was het antwoord op ons verzoek “Geen plaatsing of minimaal verplaatsing” aan het bestuur van SwifterwinT. Alleen een kleine toezegging van de SwifterwinT dat men de slagschaduw voor de kern van Swifterbant tot een minimum zou proberen te beperken.

En verder was SwifterwinT van mening dat het plaatsen van deze 5 molens geen enkel probleem was voor het dorp. Ons verzoek om de bestuursleden van Swifterwint ook persoonlijk te spreken over het beschuldiging geuit op de ALV Dorpsbelangen “jullie zorgen voor tweespalt in het dorp“ is niet ingewilligd. Er was niemand van het bestuur aanwezig die over die uitspraak uitleg wilde komen geven. De sociale onrust is groeiende nu beschuldigingen naar de dorpelingen geuit worden alsof zij de problemen veroorzaken.

Het bestuur van de SwifterwinT vereniging had het verzoek van haar mede dorpsgenoten ook niet aan haar leden voorgelegd. Kortom Swifterbant wordt enorm in de steek gelaten, er is immers ruimte te over om vijf molens te plaatsen, want waar de molens nu staan (vlakbij Lelystad) komt geen nieuwe molen terug. Maar dáár horen die dingen thuis.

Naar aanleiding van deze teleurstellende reactie hebben de leden van de Windbrekers-Swifterbant een brief opgesteld die bij alle bewoners in het buitengebied (mededorpelingen) in de bus is gedaan, omdat de namen en adressen van de leden niet bekend/openbaar zijn.

In deze brief wordt duidelijk uitgelegd dat wij alle begrip hebben voor fin. aantrekkelijkheid voor de bewoners van het buitengebied bij het plaatsen van Windmolens. Maar dat we hen, in hun hoedanigheid van mededorpsbewoners en lid vaan SwifterwinT, vragen: “Beste Dorpsgenoten kom op voor uw dorp en vraag de directie van SwifterwinT  af te zien van plaatsing van deze 5 molens. Zodat de leefbaarheid van het dorp een beetje behouden blijft!

Verder is er een website gemaakt: Windbrekers-Swifterbant.nl. Hierop kan iedereen uit Swifterbant die nog NIET de petitie ZEG NEE heeft getekend, alsnog deze petitie ondertekenen t/m 19 juni 2019. Op deze site wordt verder informatie gegeven over actuele stand van zaken, acties etc. etc. We blijven vechten voor een gezond, fijn en leefbaar Swifterbant.

DE WINDBREKERS