De Branding is officieel een ‘Gezonde School’

De Branding is officieel een 'Gezonde School'

De protestants-christelijke basisschool De Branding in Swifterbant heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald.

Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Betere prestaties en minder uitval
‘Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl’, legt schooldirecteur Geertje van Keulen uit. ‘Zo zorgt De Branding voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen’.

Sociale veiligheid
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema welbevinden en sociale veiligheid. De school werkt volgens de principes van het PBS, dat is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Van Keulen: ‘We hebben als school vijf positief gestelde basisregels, waarbij we gedrag aanleren dat past bij deze regels. Adequaat gedrag wordt hierna positief bekrachtigd. Hiermee creëren we een veilig schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs’.

Rots- & Watertraining
Daarnaast volgt ieder kind, ieder schooljaar de Rots- & Watertraining. Van Keulen: ‘Dat is een groepstraining waarin kinderen leren sociale competenties te ontwikkelen. Het is een actieve training in de speelzaal waarbij de kinderen door opdrachten en oefeningen leren samen te werken, voor zich zelf op te komen, grenzen aan te geven en te ervaren’.

Trots op erkenning
Directeur Van Keulen is trots op de erkenning. ‘Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is’.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Kijk hier voor meer informatie.

Bron: Flevopost.nl