Controle essentaksterfte op erven

Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid om essen in erfbeplantingen in het buitengebied van de gemeente Dronten te laten controleren op aantasting door essentaksterfte. Landschapsbeheer Flevoland kan, in samenwerking met de gemeente Dronten, voorzien van advies. Nu de bomen in blad staan, is het de beste tijd om te beoordelen in welke mate een boom door de ziekte is aangetast.

In de afgelopen jaren hebben de medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland veel ervaring opgedaan met essentaksterfte. Bij het geven van advies volgen zij het ‘Praktijkadvies Essentaksterfte’ van de VBNE (vereniging van bos- en natuureigenaren) en maken gebruik van hun eigen jarenlange praktijkervaring  in de Flevolandse situatie.

De essentaksterfte is helaas wijdverspreid in Flevoland. Landschapsbeheer pleit ervoor om aangetaste essen te laten staan waar dat kan. Op plaatsen waar verzwakte bomen risico’s opleveren geldt vaak een kapadvies. Landschapsbeheer kan eigenaren ondersteunen om een verantwoorde afweging te maken.

Heeft u het vermoeden dat essen in uw erfbeplanting zijn aangetast door de ziekte, dan kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland voor een afspraak. Aangetaste bomen die voor kap in aanmerking komen, worden tijdens dit bezoek gemerkt. In het komende najaar, na de bladval, kunnen deze duidelijk gemerkte bomen dan gekapt worden.

Aanmelden

Bewoners van zowel particulier als bedrijfsmatig bewoonde erven komen in aanmerking voor dit advies, waaraan geen kosten verbonden zijn. Het budget van de gemeente voor dit advies is echter wel gelimiteerd. Daarom kunt u het beste op korte termijn een afspraak maken. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanmelden bij Rudy Brummelman, (0320) 294939. Een mail sturen kan ook: flevoland@landschapsbeheer.nl