College: groen licht voor MFG Swifterbant

Werkgroep moet nieuwbouw MFG vlottrekken

Het college heeft besloten de 30 sociale huurwoningen binnen het multifunctioneel gebied MFG zelf te ontwikkelen. Dit was het laatste struikelblok wat de komst van het MFG nog in de weg stond. De raad moet hier een definitief besluit over nemen. Na een positief besluit wordt gestreefd naar een start van de bouw in 2017.

Historisch besluit

Wethouder Van Bergen spreekt met trots van een historisch besluit: “Na 10 jaar voorbereiding samen met Stichting De Overwal ligt door dit besluit de realisatie van het MFG Swifterbant nu echt binnen handbereik. Met een investering van ruim 5 miljoen euro in woningbouw én Swifterbant wordt dit een van de grotere projecten met gemeentelijke inbreng.”

Belangrijke bijdrage

Op de plek waar nu de Hoeksteen staat, moet een ontmoetingsplek (Multifunctioneel Centrum = MFC) verrijzen waarin alle dorps- en welzijnsactiviteiten en de bibliotheek samenkomen. Daarnaast worden er huur- en koopwoningen gerealiseerd waar ouderen kunnen wonen, zorg krijgen en elkaar ontmoeten. Het MFG levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het huidige en toekomstige voorzieningenniveau van Swifterbant.

Intensief traject

De ontwikkeling van het MFG Swifterbant komt voort uit een intensieve en prettige samenwerking tussen gemeente en Stichting De Oeverwal. Stichting de Oeverwal bestaat uit een brede vertegenwoordiging uit Swifterbant.

In 2014 heeft de raad de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het MFG vastgesteld. Stichting De Oeverwal heeft de haalbaarheid hiervan onderzocht. Na 2014 bleek de realisatie van 15 koopwoningen en het MFC gedeelte haalbaar. Vervolgens heeft de gemeente de zoektocht naar een eigenaar en exploitant van de 30 sociale huurwoningen overgenomen van Stichting De Overwal. “Na het wegvallen van OFW als partij, loopt de zoektocht nog steeds, echter is het belang van voortgang van het MFG, ook vanwege de vergrijzing, groot voor Swifterbant. Daarom heeft het college besloten zelf de 30 sociale huurwoningen binnen MFG Swifterbant te ontwikkelen. Uiteraard na goed overleg met de verschillende partners binnen het MFG,” aldus wethouder Van Bergen.

Hoe verder?

Voor de realisatie van de 30 sociale huurwoningen is ruim vijf miljoen euro nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen. Na een positieve besluitvorming hierover kunnen de plannen voor het MFG voortgezet worden. Het streven is om in 2017 te starten met de bouw.

Bron: Gemeente Dronten