Collecte Hersenstichting

Hersenstichting Swifterbant

Voor de 21ste keer gaan 20.000 vrijwilligers de straat op om te collecteren voor de Hersenstichting. De collecte wordt gehouden van 29 januari tot en met 3 februari a.s. De Hersenstichting is afhankelijk van giften-donateurs en de collecte. De opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Immers een op de vier Nederlanders heeft te maken met een hersenaandoening , helaas zal dat in de komende jaren fors stijgen. Er is dus heel veel geld nodig. Veel vrijwillgers in Swifterbant zetten zich reeds in voor deze belangrijke Hersenstichting. Het doel is om in elke straat te collecteren, maar vrijwilligers zijn er nooit genoeg.

Heeft u interesse, heeft u een paar uurtjes over in de collecte week. Meldt u aan bij:

Ada van der Meij, coördinator Hersenstichting Swifterbant want SAMEN zijn we STERK.
Tel.0321-323446.
E-mail: m.meij4@upcmail.nl