Bussen vol senioren naar de gemeenteraad

Bussen vol senioren naar de gemeenteraad

Om zoveel mogelijk senioren uit Swifterbant bij de raadsvergadering te krijgen, laten stichting De Oeverwal en de kerken vanavond bussen rijden naar het gemeentehuis in Dronten.

Ze doen dit omdat de besluitvorming over het – veelbesproken – multifunctionele centrum in Swifterbant op de agenda staat. De stichting is al jaren bezig met de realisatie van dit mfc, waarbij een van de doelstellingen is dat senioren in Swifterbant kunnen blijven wonen met zorg. Lange tijd waren er echter politieke twijfels over de haalbaarheid van het mfc. Twee weken geleden bleek de gemeenteraad overwegend positief te staan tegenover de bouw van 30 seniorenwoningen in het dorp. Die huizen zijn nodig om de financiering van het mfc mogelijk te maken.

Bron: De Stentor