Bridge Op Dinsdagmiddag (BOD) bestaat 25 jaar

Het Pluspunt

Een kort gezegde met een haar fijne omschrijving van het karakter van deze bridgeclub. Ooit opgericht met de gedachte om bridge een grotere bekendheid te geven en liefhebbers van deze sport bij elkaar te brengen. Dit alles vanuit de gedachte “Breng mensen op één plek bij elkaar en dan gebeurt er iets”. En zo is het begonnen. Een kenmerkende Swifterbantse gedachtengang en aktiviteit. De plek was “de Steiger” en nu dus het “Pluspunt”.

Gewoon blijven lijkt op zich heel eenvoudig. Binnen de verschillende afdelingen in ons land is dit niet altijd een vanzelfsprekende zaak. Uiteraard blijft het spel- element van winnen of verliezen de grote uitdaging. Bij denksporten zoals o.a. schaken, dammen en ook bridge is het niet uitgesloten dat tussen spelers een zekere rangorde en rivaliteit ontstaat. Zoals vroeger op school de knappe en de  wat minder knappe. Ons bestuur is er trots op dat ze met name van onze nieuwere leden te horen krijgt van een dergelijke rivaliteit niets te ervaren. Het bestuur koerst op een zo laag mogelijke drempel van de club,  ontmoeten en meeleven staan hoog in het vaandel. Zo organiseert het bestuur in de Kersttijd een heerlijk diner en bij Pasen een gezellige Paas-drive. Altijd gezellige en ontspannende gebeurtenissen.

Maar ondanks al deze leuke en gezellige activiteiten blijft het bridge toch de hoofdrol spelen.  Het komt aan op het geheugen, concentratie en creativiteit.  Het trainen hiervan heeft een positieve invloed op ons hersen-functioneren. Een sprekend voorbeeld hiervan is dat met succes  op 70% van de scholen in Frankrijk schaken wordt aangeleerd  ter verbetering van de  leerresultaten. Dit project loopt sinds kort ook in Rotterdam. Een denksport als hulpmiddel voor betere leerresultaten. Voor de leden van BOD is dat niet anders, zij het dat zij niet meer naar school gaan.

De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat een middag bridge energie kost. Daar staat tegenover, dat je er veel voor terug krijgt. Mentale vitaliteit, gezelligheid, je leert jezelf nog beter kennen en het leren omgaan met winnen of verliezen. Kortom je blijft scherp en jong van geest. Dat is precies wat het bestuur voor ogen staat.

Het jubileumfeest dinsdag 3 oktober a.s. zal ongetwijfeld het karakter dragen van ontspanning, ontmoeting en uiteraard de spanning van het spel. In een volgend nummer zal ik u daar wat meer over kunnen vertellen.

Mocht u echter interesse hebben en u wilt zich verder oriënteren, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Een cursus voor beginners: 20 lessen

Datum          : vrijdag 29 september 2017
Tijd               : van 09.30 u tot 12.00u
Plaats           : Meerpaal Dronten

Voor degenen met enige bridge-ervaring:

Datum          : donderdag 28 september 2017
Plaats           : De Meerpaal van 13.30u-17.00u,
Swifterbant/ Het Pluspunt van 19.30u tot 22.00u

Opgeven bij Bert de Haan tel.: 0321-310404 of via de mail naar: a.j.de.haan.1@kpnmail.nl

Deze cursussen zijn niet gratis, maar landelijk gezien low budget door de subsidie van de Meerpaal.