Bouw je eigen robot met Lego WeDo in bieb Swifterbant

Bouw je eigen robot met Lego WeDo in bieb Swifterbant

Hou jij van Lego en hou je van computers? Dan is de workshop Lego WeDo voor beginners op woensdag 11 september echt iets voor jou! Van 15.00 tot 17.00 uur gaan kinderen hun eigen robot bouwen met Lego. Begeleiders van FlevoMeer Bibliotheek helpen de kinderen stap voor stap, zodat de robot uiteindelijk via een computer te bedienen is. Kaartjes kosten €5,- en zijn verkrijgbaar via flevomeerbibliotheek.nl of bij de balie. Koop snel je kaartje, want er is plaats voor maximaal 10 kinderen.

Milo de Wetenschapsrover

Tijdens Lego WeDo voor beginners gaan kinderen aan de slag met het project Milo de Wetenschapsrover. Tijdens dit project leren de kinderen de basisfuncties van Lego Wedo 2.0. Ze bouwen de robot en leren deze te programmeren. Er wordt gewerkt met een app op de iPad, die leidt de kinderen langs de bouwinstructies en met de iPad kunnen ze uiteindelijk Milo programmeren.

Lego WeDo

Met Lego WeDo kunnen kinderen leren programmeren op visuele wijze. Ze worden aangemoedigd om hun grenzen op creatief gebied te verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen en hun ideeën te delen met leeftijdsgenoten. En dit alles met een doos legostenen en de programmeermogelijkheden van de iPad.

21e-eeuwse vaardigheden

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Een gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Kinderen hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

FlevoMeer Bibliotheek stimuleert en ondersteunt deze nieuwe basisvaardigheden.

Over Bibliolab

Bij Bibliolab kunnen kinderen meer leren over wetenschap en techniek. Met de workshop Lego WeDo leren kinderen een probleem te analyseren en op te lossen door goed in ‘stapjes’ te denken: een probleem in kleinere stukken opdelen en daar oplossingen voor verzinnen, om zo het hele vraagstuk op te lossen. Deze werkwijze is multi-inzetbaar en goed toepasbaar op vakken als rekenen en wiskunde.