Bisontocht blijft modderen

Bisontocht swifterbant

De baggerwerkzaamheden aan de Bisontocht (Bloemenwijk) vinden vooralsnog niet plaats. Hierdoor bestaat het risico dat ook dit jaar extra maatregelen voor zuurstofrijker water moeten worden genomen. Het Waterschap Zuiderzeeland wilde afgelopen herfst de tocht uitbaggeren, maar de PFAS-regels gooiden roet in het eten.

De planning is nu om in september te gaan baggeren, wanneer het broedseizoen volledig ten einde is. Het baggeren is noodzakelijk, omdat het ondiepe kanaal snel opwarmt, wat een gebrek aan zuurstof tot gevolg heeft. Daardoor kwamen afgelopen zomer duizenden vissen in ademnood. Als oplossing werden er pompen geplaatst om het water in beweging te houden.

Omwonenden van de tocht hebben van het waterschap een brief ontvangen met het verzoek te letten op het water en de vissen, zodat tijdig kan worden ingegrepen.