Bewoners en verenigingen slaan handen ineen voor behoud leefbaarheid Swifterbant

Dorpsbelangen Swifterbant

De mogelijke komst van een Lidl supermarkt in Dronten-West was aanleiding voor een aantal verenigingen, aangevuld met een aantal maatschappelijk betrokken bewoners om in maart bij elkaar te komen om over de leefbaarheid in Swifterbant te praten. Doel van deze bijeenkomst was het in kaart brengen hoe bewoners en verenigingen aankijken tegen de leefbaarheid in het dorp en welke ideeën er zijn om hier op een positieve manier aan bij te dragen.

Met alle aanwezigen is gespard over het thema leefbaarheid. Uit deze sessie zijn drie kernthema’s naar voren gekomen waarop in een volgende bijeenkomst verder op doorgepraat wordt. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de leefbaarheid niet alleen een aandachtspunt is binnen Swifterbant, maar dat dit ook in Biddinghuizen speelt. Daarom waren ook afgevaardigden van de vereniging van Dorpsbelangen Biddinghuizen aanwezig om mee te praten.

Elk dorp binnen de gemeente Dronten is uniek. De organisatoren van de bijeenkomst vinden het wenselijk om voor Swifterbant duidelijk te krijgen wat inwoners zelf belangrijk vinden voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat dit leeft in het dorp en mensen hier graag over meedenken om een positief signaal af te geven naar buiten toe.

De organisatoren willen de uitkomst van deze bijeenkomsten uiteindelijk met de gemeente te bespreken. Immers, het is belangrijk om als dorp zelf mee te denken en je stem te laten horen!