Bedrijf mini tractoren uitgebrand

brand in mini-tractoren

Omstreeks 01.30 uur werd afgelopen nacht een brand ontdekt in een bedrijf aan de Maalstroom: de vestiging van minitrekkers. Hoewel de brandweer met groot materiaal het vuur te lijf ging, duurde het tot even na 5.30 uur eer het sein brand meester kon worden gegeven. De heftige brand ging gepaard met veel rookontwikkeling en een felle uitslaande vlammenzee. Doordat de wind uit een gunstige richting waaide, bleef de overlast voor de inwoners beperkt. In de Koningshof, Het Blazoen en op de Lange Streek konden echter wel wat asresten en verbrand isolatiemateriaal worden gevonden. Van het pand is niets meer over, het is een troosteloze aanblik van verwrongen ijzeren balken en platen met daartussen de resten van kleine tractoren en ander agrarisch materiaal.

Voor het bestrijden van de felle brand werden brandweerteams uit Swifterbant, Dronten, Lelystad en Urk ingezet. Zij wisten te voorkomen dat een naastgelegen pand (met o.a. een showroom van het bedrijf) ook vlam vatte. Over oorzaak en de omvang van de totale schade is nog niets bekend.