Aanleg rotonde De Kolk/De Poort Dronterringweg Swifterbant

Aanleg rotonde De Kolk/De Poort Dronterringweg Swifterbant

De provincie legt nieuw asfalt aan en bouwt een rotonde op het kruispunt De Kolk/ De Poort- Dronterringweg in Swifterbant. Dit gebeurt van maandag 14 maart tot en met zaterdag 30 april 2016. In deze periode is de Dronterringweg dicht voor al het verkeer vanaf kruising De Kolk/De Poort tot rotonde Biddingweg.

De provincie legt een by-pass aan bij kruising De Kolk/de Poort, zodat de verbinding tussen de Poort (vanuit en naar het dorp) en de A6 in stand blijft. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding ingesteld via Overijsselseweg en rijksweg A6.

Inloopavond 16 februari

Dinsdag 16 februari 2016 tussen 19.00 tot 21.00 uur zijn alle belangstellenden van harte welkom in kerkcentrum De Hoeksteen, De Poort 19 in Swifterbant om van de nieuwe planning kennis te nemen. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Werkzaamheden

Aanleg rotonde De Kolk/De Poort Dronterringweg Swifterbant

De provincie bouwt het kruispunt De Kolk/ De Poort om tot een rotonde. Ook wordt asfalt vervangen van:

  • weggedeeltes vanaf de rijbaansplitsing voor de Swifterringweg tot kruispunt De Poort en;
  • tussen kruispunt De Poort en de nieuwe rotonde Biddingweg.

De kruisingen Swifterringweg en Beverweg worden aangepast en er komt een doorsteek in de middenberm voor het verkeer dat vanaf het benzinestation komt. Daarnaast wordt de asfaltverharding van het huidige fietspad tussen de Swifterringweg en de Poort vervangen door een betonverharding. Een nieuw betonnen fietspad wordt aangelegd tussen de Beverweg en de Kolk.

In 2015 was de provincie van plan de duiker in de Elandtocht te vervangen. Helaas konden deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd vanwege een in slechte staat verkerende waterleiding. De planning van dit werk is nog onbekend. Hier komen we op terug.

Afsluitingen en omleidingen

Een deel van de Dronterringweg gaat vijf aaneengesloten nachten dicht (tussen 19.00 en 06.00 uur). Het gaat om het deel tussen de rotonde Visvijverweg en kruispunt De Kolk/De Poort.

Zo kan de provincie het asfalt vervangen in het weggedeelte tussen de rijbaansplitsing voor de Swifterringweg en kruispunt De Kolk/De Poort. De bypass wordt dan ook afgesloten. Verkeer van Swifterbant naar A6 en omgekeerd wordt geleid via de Rivierduinweg. De data waarop de nachtelijke afsluitingen plaats vinden zijn nu nog niet bekend.

Het benzinestation aan de Dronterringweg in Swifterbant blijft bereikbaar.

Bron: Gemeente Dronten